Relativitáselmélet

Az alábbi dolgozatok az én alkotásaim, melyeket a relativitáselmélet tanulmányozása során készítettem, és olyan témákat ölelnek fel, melyek engem különösen foglalkoztattak. A szakkönyvek és egyéb jegyzetek, írások forgatása során számos kérdésre nem találtam kielégítő választ bennük, sőt, mélyebb elgondolkodásaim során jelentős elvi hibákra is bukkantam. Ezeket kellő részletességgel taglalom miközben javítom, és úgy gondolom, hogy ez hasznos lehet azoknak, akik szintén érdeklődnek a téma iránt, vagy részletesen tanulják a relativitáselméletet. Többnyire azok számára ajánlom az alábbi tanulmányaim, akik már rendelkeznek megfelelően magas szintű matematikai és fizikai ismeretekkel, készségekkel.

A d és ∂ (valamint a δ variáció) matematikai jelölésekről röviden
Transzformációelmélet – Az alsóindexek és felsőindexek lényege.
Christoffel-féle szimbólumok, kovariáns deriválás, differenciálformák – Konnexió, kovariáns differenciál, görbületi tenzor, differenciálkifejezések átalakítása.
Az Einstein-egyenletek egy másik levezetése – A négyesimpulzus megmaradása.
Christoffel-féle szimbólumok és transzformálódása – Az előbbi transzformációelmélet szempontjából nézve, kovariáns differenciál, konnexió.
Variációszámítás – Christoffel-féle szimbólumok a négyestávolság variálásával, a geodetikus vonal (nem paraméteres) egyenlete, kovariáns differenciál, konnexió.
Relativisztikus dinamika – Infinitezimálisan kicsi anyagdarab, nyomáspotenciál (nincs “Novobátzky-effektus”…), van tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2 ), entalpia, negatív nyomás beilleszthetősége(??) az elméletbe, a “Landau-féle” hibás energia-impulzus vektor kijavítása, az energiaimpulzus-tenzor divergenciája általában nem nulla.
Lagrange-sűrűséges legkisebb hatáselv a relativitáselméletben – Az Einstein-egyenlet (nem is olyan szigorúan véve) hamis, az energiaimpulzus-tenzor megalkotása, divergenciája általában nem nulla.
Az impulzusmomentum-tétel – Nem kifejezetten ettől szimmetrikus az energiaimpulzus-tenzor, anyagi kontinuumok mechanikája, infinitezimálisan kicsi anyagdarab lényegisége.
A Maxwell-egyenletek levezetése – Az energiamegmaradás elve felől megalkotva, négyes vektorpotenciál.